Home
Opdrachten
Profiel
Opdrachtgevers
Contact
Colofon
Geen afbeeldingen? Download Flash Player 10 Klik hier

Jelle Kampen Monumentaal

De kunstenaar Jelle Kampen richt zich in zijn monumentale werk met name op de toepassing van kleur als beeldend middel in de publieke ruimte, (kantoor)gebouwen, parkeergarages, scholen en particuliere panden.

Esthetische en functionele kleurtoepassingen dragen bij aan een optimaal leef- en werkklimaat. Ruimtelijke kleurgeving kan een signaalfunctie hebben, de architectuur bevestigen, verbindingen vormen met de omgeving en zorgen voor een heldere identiteit. Toch zijn de ontwerpen van Kampen geen decoratie, hoe aangenaam en harmonieus de bezoeker de door Kampen met kleur gecreëerde omgeving ook kan ervaren. Op inventieve wijze integreert Kampen monumentale, beeldende kleurvlakken met figuratieve elementen en soms met verhalende voorstellingen.

Werkwijze:
Bij het eerste, oriënterende gesprek worden het project bekeken en besproken en de financiële mogelijkheden van de opdrachtgever geïnventariseerd. Op basis daarvan kan een prijsopgave worden gemaakt. Vervolgens maakt Kampen schetsontwerpen, aan de hand waarvan het kunstwerk kan worden uitgevoerd.

Planning:
inventarisatie pand
bespreken mogelijkheden/wensen
voorlopig schetsontwerp
definitief schetsontwerp
uitvoering plan